x

Main navigation

Kori muzikor Pop/rock për adoleshentë 

KUSH JEMI?

Mirë se vini në Fusion, ku ne besojmë se muzika ka fuqinë të transformojë jetën. Ne kemi fokus të rinjtë, jemi të përkushtuar në mësimdhënien e instrumenteve muzikore, korit dhe këngës për të rinjtë në qytetin tonë. Misioni ynë është të ndihmojmë të rinjtë të zbulojnë talentet dhe pasionet e tyre unike dhe t'u japin mundësi vetes për t'u shprehur përmes muzikës.

CFARË OFROJMË?

Në Fusion, ne ofrojmë mësimdhënie cilësore në një mjedis mbështetës dhe energjik. Mësuesit tanë kanë përvojë dhe janë të pasionuar për muzikën dhe të angazhuar në ndihmën e të rinjve për të zhvilluar aftësitë dhe vetëbesimin e tyre. Ne ofrojmë një gamë të gjerë klasash dhe programesh, duke përfshirë mësime të veglave muzikore, mësime në grup dhe stërvitje kori, në mënyrë që secili i ri të mund të gjejë atë që i përshtatet interesave dhe synimeve të tij.

BASHKOHU ME NE!

Në qoftë se jeni fillestarë në muzikë, ose sapo keni nisur, apo muzikant më i avancuar që dëshiron të marrësh aftësi në një nivel më të lartë, atëherë Fusion Lushnje ka diçka për ju. Ne besojmë se çdo njeri meriton mundësinë të eksplorojë botën e muzikës dhe të zbulojë gëzimin dhe plotësimin që ajo mund të sjellë. Bashkohuni me ne sot dhe ndjeni fuqinë e muzikës vetë!

A DO TË JESH PJESË E KËTIJ FORMATI?